{$ dAddress $}
Утас: {$ dPhone $}

Шинэ хаяг оруулах

{$ bpro.2 $}
Хэмжээ: {$ bpro.6 $} Өнгө: {$ bpro.8 $}

{$ bpro.3 * bpro.1 | number $} ₮
Бүгдийг устгах
Тохиргоо

Холбоо барих

Оффисын утас
311711 , 328948
Имэйл хаяг
asianart@magicnet.mn
Борлуулалтын алба
328948(fax) , 99115997